​ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​ទីប្រជុំជន​ខេត្ត​កោះកុង រអ៊ូ​រទាំ ខ្វះ​ទឹកស្អាត​ប្រើប្រាស់ នៅ​រដូវប្រាំង​ឆ្នាំនេះ​ – CEN