​នៅ​ភ្នំពេញ ជាប់​លេខ​១ រាល់​ឆ្នាំ រឿង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ – CEN