មិនមែន​ទាល់តែ​មាន​ទើប​ចែករំលែក​នោះទេ ក្មេង​ម្នាក់​នេះ​បាន​ធ្វើ​រឿង​មួយ​ដែល​សូម្បី​មនុស្ស​ចាស់​ក៏​…​នឹក​មិនឃើញ​ដែរ​! (​វីដេអូ​) – CEN