គ្រាន់តែ​ឃើញ ព្រឺក្បាល​ហ្មង​! រកឃើញ​ផ្នូរ​ចំណាស់​មួយ​មាន​ផ្ទុក​សាកសព Mummy ប្រហែល ៥០ ស្ថិតនៅ​… – CEN