ស្ត្រី​ម្នាក់​យក​ឧបករណ៍ ទៅ​ឆក់​ត្រី បែរ​ជា​ឆក់​ខ្លួនឯង​ស្លាប់ នៅក្នុង​ស្រែ​មុខផ្ទះ​ – CEN