​អាណិត​ណាស់​! បុគ្គលិក​ស្រី​ធ្វើការ​នៅ​ជញ្ជឹង​ថ្លឹង​ឡាន លួច​​ខំ​ញញឹម​ទាំង​ទឹកភ្នែក បន្ទាប់​ត្រូវ​អ្នកដំណើរ​នាំគ្នា​ជេរ​ស្តី​ឲ្យ​ធ្ងន់ៗ ព្រោះតែ​… (​វីដេអូ​) – CEN