អ្នករកស៊ី​កង់​បី PassApp ម្នាក់ ទាក់ទង​នឹង​នារី​ម្នាក់ រហូត​បាន​រួម​ភេទ​ហើយ​ថតរូប​អ​ក្រា​ត​កាយ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ពី​បទ​គំរាម​សម្លាប់​ – CEN