មិនមែន​ជា​ការធ្វើ​ទារុណកម្ម​លើ​ជនសង្ស័យ​ទេ គឺ​ជនសង្ស័យ​លួច​ខ្សែភ្លើង​បាន​ហើយ យក​មក​រុំ​ខ្លួន​រួច​ពាក់អាវ​ពីលើ​ – CEN