បាបកម្ម​មិនចាំបាច់​ជាតិ​ក្រោយ​ទេ គឺ​បញ្ជូន​ឲ្យទៅ​ជា​តិ​ក្រោយ​ពី​ជាតិ​នេះ​តែម្តង ដូច​តា​ចាស់​វ័យ ៧៤​ឆ្នាំ ហើយ​គ្រាន់តែ​ត្រូវ​ឆ្នោត​ធំ​ភ្លាម លែង​ប្រពន្ធ​កូន​ចោល​ភ្លែត ដើម្បី​យក​នាង​… ១៨​ធ្វើ​ជា​គូគាប់​ – CEN