​រន្ធត់​ណាស់​! បុគ្គលិក​ស្រី​ម្នាក់​ចាប់​អ្នក​រួម​ការងារ​ខ្លួន​ធ្វើជា «​ខែល​» ការពារ​ពី​ការវាយប្រហារ​ជនបិទមុខ​ម្នាក់​ដែល​ប្រដាប់​ដោយ​កាំបិត​ដ៏​មុច​ស្រួច (​វីដេអូ​) – CEN