ដណ្តើម​បាន​ពានរង្វាន់ Asian Cup 2019 ដឹង​ទេ​ថា​កីឡាករ​ជម្រើស​ជាតិ Qatar ទទួល​បាន​អ្វីខ្លះ​? ដឹង​ហើយ​ស្ទើ​…​ដាច់​ផ្ងារ​! – CEN