អាកាសធាតុ​នឹង​កើនឡើង​កំដៅ ពី​១​ទៅ​២​អង្សា​សេ បន្ថែមទៀត ចាប់ពី​ថ្ងៃ​៦ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ​កុម្ភៈ​ – CEN