អនិច្ចា​ហ្វូង​សត្វ​ស្វា​រស់នៅ​ក្រុងព្រះសីហនុ ពេលនេះ​ក៏​រក​ទ្រនុំ​រស់នៅ​លែង​បានដែរ ព្រោះ​ត្រូវ​រដ្ឋបាលខេត្ត​នេះ​ជម្លៀសចេញ​ – CEN