​ស្ទើ​គាំងបេះដូង​ពេល​ដឹង​ថា “​ចិញ្ចៀន​អំបែង​កែវ​” ដែល​ទិញ​លេង​តាំងពី៣៣​ឆ្នាំមុន បែរជា​មាន​តម្លៃ​…​មហាសាល​! – CEN