ពីរ​នាក់​ប្តី​ប្រពន្ធ​បាន​បញ្ជូន ទៅ​តុលាការខេត្ត​បាត់ដំបង ករណី​បន្លំ​លួច មាស​ចំនួន​១០​ដំឡឹង ពី​អាជីវករ​ស្រុក​គាស់ក្រឡ – CEN