ប្រទេស​ស្វីស នឹង​ផ្តល់​ថវិកា ៦​លាន​ដុល្លារ ជួយ​ដល់​ការ​បោសសម្អាត​មីន រហូតដល់​ឆ្នាំ​២០២៥ – CEN