ចូរ​វិនិច្ឆ័យ​ឡើងវិញ​ទាំងអស់គ្នា​! មនុស្ស​មួយចំនួន​ចោទថា រថយន្ត​នេះ​មាន​ចេតនា​តាម​បុក​ម៉ូតូ​តែម្តង តែ​មនុស្ស​ជាច្រើន​ទៀតថា វា​ជា​កំហុស​ម៉ូតូ​ពេល​ឆ្លងផ្លូវ​… (​វីដេអូ​) – CEN