អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយអំពី​សុវត្ថិភាព​ចរាច​រណ៍ នៅមុខ​ផ្សារ​ស្វាយជ្រំ បណ្ដោយ​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​១ ក្នុង​ស្រុក​ស្វាយជ្រំ – CEN