ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ ម្នាក់ ពីបទគំរាមថា​នឹង​សម្លាប់ – CEN