ដំរី​ចិញ្ចឹម​អាយុ​ច្រើន​បំផុត​លើ​លោក​បាន​ស្លាប់​ហើយ (វីដេអូ) – CEN