មាន​គេ​សរសើរ មេ​ប៉េអឹម​ខេត្ត​រតនគិរី ដែល​សន្សំ​លុយ​ប្រាក់ខែ ទុក​ចែក​កូនៗ​ធ្វើ​ដើមទុន​រកស៊ី​ – CEN