ពស់វែក​ប្រវែង ៥​ម៉ែត្រ ​សង្ងំ​នៅ​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ​ – CEN