សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ៖ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បានកំណត់​នូវ​កម្លាំងចលករ សំខាន់​ចំនួន​៤ ដែល​កំពុងតែ​ជំរុញ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ – CEN