រ៉ែ​ដី​កម្រ​ដ៏​មហាសាល​ត្រូវបាន​រកឃើញ​នៅក្នុង​ដែនសមុទ្រ​ជប៉ុន (​វីដេអូ​) – CEN