ពលរដ្ឋ​ជប៉ុន​តក់ស្លុត​ព្រោះតែ​ត្រី​នាំ​ប្រផ្នូល​អាក្រក់​បង្ហាញ​…​វត្តមាន​! – CEN