ឆ្នេរ​​ខ្សាច់​កម្ពុជា មាន​គ្រឿងចក្រ​បំពាក់​សំអាត – CEN