អា​មេ​រិច​ចាប់បាន​គ្រឿងញៀន​ជិត ២​តោន តម្លៃ​ជិត ១​ពាន់​លាន​ដុល្លា​រ – CEN