នគរបាល​ស្រុក​ស្នួល បំបែក​សំណុំ​អំពើ​ហិង្សា​វាយ​សម្លាប់​អ្នកកាសែត​ម្នាក់​ – CEN