បុរស​ម្នាក់​រាយ​ខ្សែភ្លើង​ឆក់​ត្រី បណ្តាល​ឲ្យ​ឆក់​ខ្លួនឯង​ស្លាប់​ – CEN