ពលរដ្ឋ​អ្នកលក់ដូរ​២​នាក់ យក​សំរាម​បោះ​ចូល​ក្នុង​ទឹកទន្លេ ជា​អំពើ​ដ៏​លាមក មិន​ចេះ​ស្រឡាញ់​បរិស្ថាន​ – CEN