បង្ក្រាប​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន ៧.៥៩១​ករណី ឃាត់ខ្លួន ១៦.៦៥០​នាក់ , ថៃ​ជួយ​សាងសង់​មជ្ឈមណ្ឌល​ព្យាបាល​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​ – CEN