ត្រាំ និង​គីម ជុង​អ៊ុន​នឹង​ជួប​គ្នា​នៅ​ទីក្រុង​ហាណូយ​ – CEN