អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ការពារជាតិ​បាន​បដិសេធ​នឹង​សារព័ត៌មាន​នានា ដែល​ចុះផ្សាយ​ថា កម្ពុជា​មាន​គម្រោង​បង្ហោះ​ផ្តាយរណប​ – CEN