​រកឃើញ​សារធាតុ​គីមី​ដាក់​ក្នុង​ងៀត​ត្រី​បបែល​ផ្អែម​៥.៥ គីឡូ​និង​ជ្រក់​ស្ពៃខៀវ​៦​គីឡូក្រាម – CEN