​និពន្ធ​ឥត​គិត​! ឯកឧត្តម ថៃ នរៈ​សត្យា រិះគន់​ធ្ងន់ៗ​តារាចម្រៀង ថេ​ណា ជា​អ្នក​បំពុល និង​បំផ្លាញ​ខ្លួន​ក្នុង​វិស័យ​វប្បធម៌​របស់​ជាតិ បន្ទាប់​ចេញ​បទ​ចម្រៀង​… (​វីដេអូ​) – CEN