កម្លាំង​ថៃ ហាម​កម្ពុជា​ស្ថាបនា​ផ្លូវជាតិ​ភ្ជាប់​ព្រំដែន​ទាំង​២ នៅ​ច្រក​តំបន់​ព្រំដែន​បឹង​ត្រកួន​-​តា​ប្រា​យ៉ា​ – CEN