មិនមាន​ការចាប់​ផ្សឹក ហើយ​ឲ្យ ព្រះចៅអធិការ​វត្ត​ច្បារអំពៅ បញ្ឈប់​ការ Live វីដេអូពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​បញ្ហា​ប្រទេសជាតិ​ – CEN