សមិទ្ធិផល​ថ្មី​ជា​ចំណងដៃ​ផ្លូវ​កៅស៊ូ​១៧០០​ម៉ែត្រ ដល់​ពលរដ្ឋ​នៅ​ឃុំ​ប្រាំបី​មុំ សម្រួល​ដល់​ការធ្វើដំណើរ​និង​ដឹកជញ្ជូន​កសិផល​ទៅ​ទីផ្សារ​ – CEN