ឃាត់ខ្លួន​មុខសញ្ញា​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន ជាមួយ អាវុធខ្លី​ម៉ា​កឡុក​ – CEN