ប៉ូលិស​ឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រើប្រាស់​ពស់​ដើម្បី​បន្លាច​ជនសង្ស័យ​ឲ្យ​សារភាព​ – CEN