ប័ណ្ណ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ចំនួន​៣៥២ ប័ណ្ណ​ត្រូវបាន​ចែក​ជូន​មន្ត្រីរាជការ​សាលាខេត្ត​-​ក្រុង​-​ស្រុក នៃ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN