តារាចម្រៀង Original លោក ថេ​ណា ចេញ​បទ​ចម្រៀង​មួយ “​អេម​” ផ្អើល​បណ្តាញ​សង្គម​ – CEN