ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរ​កម្ពុជា​ប្រគល់​រង្វាន់​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ ជូន​ដល់​អ្នក​ណែនាំ​រោង​ការដែល​បាន​ណែនាំ​រោងការ​ច្រើនជាងគេ – CEN