សហគមន៍​ជនជាតិដើម​ភាគតិច ទាមទារ​រក​យុត្តិធម៌​តាម​ផ្លូវច្បាប់ ពី​ស្ថានទូត​បារាំង មិន​ឲ្យ​ទិដ្ឋាការ​ – CEN