​នារី​ម្នាក់​ខំ​រិះគន់​បុគ្គលិក​ហាង​មួយ «​ចាប់​អាហារ​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​អត់​ប្រើ​ស្រោមដៃ​អនាម័យ​» គួរ​ឲ្យ​ខ្ពើម តែ​បែរ​ទទួល​ប្រតិកម្ម​បញ្ច្រាស​យ៉ាងច្រើនថា ​រិះគន់​អត់​ចេះ​មើល​កាលៈទេសៈ (​វីដេអូ​) – CEN