ស្ថានទូត​អាមេរិក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដោយ​គាំទ្រ​សហភាព​អឺរ៉ុប អនុវត្ត​វិធានការ​ដក​ការ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​គ្រប់​មុខ​ទំនិញ​ទាំងអស់​លើកលែង​ពី​អាវុធ EBA ពី​កម្ពុជា​ – CEN