​កម្ពុជា​មិន​ត្រូវ​យក​ឯករាជភាព និង​អធិបតេយ្យភាព​របស់​ខ្លួន​ទៅ​ដោះដូរ​ជា​ថ្នូរ​នឹង​អ្វីមួយ​នោះទេ​ – CEN