​ផ្ញើរ​វីដេអូ​នេះ​ដល់​តៃកុង​ឡាន​ធុន​ធំៗ មេត្តា​ប្រុងប្រយ័ត្ន កុំ​ឲ្យ​ដូច​ករណីនេះ ពិតជា​រន្ធត់​ណាស់​! – CEN