ម្ចាស់​ក្ស​ត្រីថៃ ចេញមុខ​សុំទោស ក្រោយពេល​ត្រូវ​ដកចេញ​ពី​បេក្ខភាព​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ខណៈ​បក្ស​ដែល​តែងតាំង​ព្រះ​នាង​ប្រឈម​នឹង​ការរំលាយ​ – CEN