សម្តេច​ក្រឡាហោម ៖ អ្នកទោស​គ្រឿងញៀន​ប្រហែល​២​ភាគ​៣ កំពុង​ជាប់​ឃុំ​ឡើង​ចង្អៀត​ណែន ហើយ​ស្នើ​ស្ថាប័ន​តុលាកា​រព​ន្លឿ​ននីតិវិធី​ – CEN